White Tea Shot Vs Green Tea Shot: Resolved 2023 Updated